Aktuality

MÁMO, TÁTO, potřebujete si odpočinout, pracovat nebo si zajít něco vyřídit na úřad?

MÁMO, TÁTO, potřebujete si odpočinout, pracovat nebo si zajít něco vyřídit na úřad?

Přiveďte Vaše dítě k nám a my se o něj postaráme!

Vytvoříme pro něj zajímavý program s prvky muzikoterapie, arteterapie, bazální stimulace, ergoterapie a mnoho dalšího. Komu a jak můžeme pomoct? Sociální služba je určená osobám ve věku 3 – 18 let, které mají sníženou soběstačnost vlivem zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejím přirozeném prostředí (obvykle rodinou) a osobám, jejíž vývoj je ohrožen (ADHD, ADD, vývojové dysfázie, specifické poruchy učení apod.). Objednat se k nám můžete v otevírací době. Cena našich služeb je 135 Kč na hodinu.

Co je pro nás důležité?

Na přechodnou dobu zajišťujeme pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a ohroženého vývoje, a o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Pečujícím osobám umožňujeme potřebný odpočinek a regeneraci tak, aby zvládali nadále péči o osoby v domácím prostředí, čímž předcházíme nutnosti využívání pobytových služeb. Ke klientům přistupujeme individuálně, partnersky, profesionálně a klademe důraz na zachování mlčenlivosti.