Aktuality

Pro koho ta STELLA je a kdo k nám může chodit?

Pro koho ta STELLA je a kdo k nám může chodit?

Velmi často se setkáváme s tím, že naší službu stále plno rodičů a pečujících nezná, možná je to tím, že jsme odlehčovací, a mnozí si myslí, že u nás nějaké to kilo váhy shodí, možná je to tím, že jsme tu teprve 2 roky, možná je to také tím, že se více zaměřujeme na poskytovanou péči a to jak s dětmi pracujeme, než na to, aby bylo o nás pořádně a nahlas slyšet.  Polepšíme se. 

Ať je to tak, a nebo tak, naše STELLA odlehčovací služba je prostě a jednoduše úplně pro všechny děti, které jsou speciální a kouzelné a jsou zde proto, že nám mají předat nějaká úžasná poselství. My dospělí nejsme většinou moc naladění na vyšší vlny a přijde nám, že to nemáme vůbec jednoduché, co nás to potkalo a proč zrovna my? Péče o tyhle naše děti je dost náročná, o tom žádná. Ale pak je tady STELLA, a ta se snaží rodinám v péči pomoct a být jim parťákem, poradcem, průvodcem a vlastně i kamarádem. 

Takže naše STELLA je pro děti a mládež ve věku 3 – 18 let, kde se potýkáte se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, zrakovým a kombinovaným). 

Zde to naše určení pro koho tu jsme zdaleka nekončí, naše STELLA je určená i pro všechny děti a mládež s ADHD, ADD, s dalšími diagnózami jako jsou logopedické vady (vývojová dysfázie, dyslálie apod. ), ale také poruchy chování a učení ( dyslexie, dyskalkulie, dyspraxie apod. )

Všechny potřebné informace a mnohem víc najdete na www.sluzbastella.cz

A co se v té STELLE děje tak výjimečného??

Snažíme se s dětmi a mládeží pracovat individuálně podle individuálních plánu, které si pro každého zpracováváme a tak mamince a tatínkovi zaručíme, že se snažíme dítě a mládežníka maximálně rozvíjet v aktivitách, které jsou pro jeho vývoj nesmírně potřebné a důležité. Pracujeme s Montessori pedagogikou, vycházíme z konceptu ergoterapie, muzikoterapie, bazální stimulace. Máme nesmírně mnoho aktivit na rozvoj grafomotoriky, jemné a hrubé motoriky. Prostě u nás ve STELLA to jede a žije a když k nám někdo přijde, nikomu se nechce domu. To je fakt a přijďte se přesvědčit.

 

A jak často se do té STELLY chodí??

Tak často, jak máma s tátou potřebují 😊 většinou se k nám dochází v rozmezí 1x – 3x v týdnu na několik hodin, ale je možné docházet i nárazově, prostě tak jak potřebujete a tak, jak Vám pobyt ve STELLE uvolní ruce a můžete se chvíli věnovat čemukoli jinému než svému zlatíčku.

Tak už všichni víte co děláme, pro koho to děláme a jak často k nám…

Pokud Vás to všechno zaujalo, neváhejte a ozvěte se nám, budeme moc rádi, když Vám v rozvoji Vašeho zlatíčka pomůžeme.